MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Školska pedagogija

Šifra: 67569
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
pred. dr. sc. Martina Lončar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati školu kao dinamični odgojno-obrazovni sustav te se osposobiti za uočavanje, prepoznavanje, razumijevanje i odgovaranje na zadaće i probleme u njoj. Na temelju teorijskih znanja i praktičnih iskustava o funkcioniranju škole studenti će se osposobiti za kritičko preispitivanje suvremenog načina rješavanja školskih aktivnosti i problema (ustroj, suradnja s lokalnom zajednicom, organizacija odgojno-obrazovnog procesa, stjecanje/preuzimanje odgovornosti (učitelj-učenici-ostali), stvaranje uvjeta za uspješno ostvarivanje zadaća i razvoj potencijala, interna i eksterna evaluacija, suradnja s roditeljima, cjeloživotno obrazovanje učitelja, modeli stjecanja novih kompetencija itd.) kao i osposobljenoti za osmišljavanje mogućih novih i djelotvornijih rješenja za promjenu postojeće prakse.
Ishodi učenja:
 1. - definirati i objasniti specifične probleme proučavanja školske pedagogije u okviru
  pedagogijske znanosti
 2. - definirati, objasniti, analizirati i vrednovati odnos i međudjelovanje
  društvenogospodarskih i kulturno-ideoloških fenomena i pojedinih teorija škola
 3. - objasniti i vrednovati odnos suvremene škole i društva
 4. - definirati i objasniti kurikulumska, konstruktivistička i kompetencijska polazišta
  izgradnje suvremene škole
 5. - objasniti razlike, odnose i specifičnosti formalnog, neformalnog i informalnog
  učenja i obrazovanja, te koncept cjeloživotnog učenja
 6. - objasniti, pravilno definirati i analizirati suvremenu odg.obr. politiku u
  Hrvatskoj s posebnim naglaskom na analiziranje osobitosti Nacionalnoga
  okvirnoga kurikuluma, te pojedinih nastavnih planova i programa
Literatura:
 1. Školska pedagogija, , Vrcelj, S., Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2000.
Preporučena literatura:
 1. Rukovodeća uloga ravnatelja u školi, , Blažević, I., Školski vjesnik, 63 (1- 2), 2014.
 2. Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja. U: Ivon, H.,Tomaš, S. (ur.): Sveučilište u profesionalnom usavršavanju učitelja u osnovnoj školi. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnom suradnjom, , Blažević, I., Split, Filozofski fakultet u Splitu, 2015.
 3. Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja. U: Ivon, H.,Tomaš, S. (ur.): Sveučilište u profesionalnom usavršavanju učitelja u osnovnoj školi. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnom suradnjom, , Blažević, I., Split, Filozofski fakultet u Splitu, 2015.
 4. Školski kurikulum u funkciji razvoja socijalnih vještina učenika, , Buljubašić Kuzmanović, V. i Blažević, I., Pedagogijska istraživanja, 12 (1-2), 2015.
 5. Socijalna kultura škole i nastave, , Buljubašić Kuzmanović, V., Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku, 2016.
 6. Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning, , Day, Ch., London: Falmer Press., 1999.
 7. Kvalitetna škola, , Glasser, W., Zagreb: Educa, 1994.
 8. Nastavnik u kvalitetnoj školi, , Glasser, W., Zagreb: Educa, 1999.
 9. Humana škola, , Henting, H., Zagreb: Educa, 1997.
 10. Aproaches to Learning: A Guide for Teachers, , Jordan, A.; Carlile, O.; Stack, A., Berkshire: Open University Press, 2008.
 11. Metodika rada školskoga pedagoga, , Jurić, V., Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 12. Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije, , Matijević, M., Zagreb: Tipex d.o.o., 2001.
 13. Pedagogija za učitelje i nastavnike, , Matijević, M., Bilić, V., Opić, S., Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 14. Izazovi školi, , Pivac, J., Zagreb: Školska knjiga, 2008.
 15. Kurikulum teorije, metodologija, sadržaj, struktura, , Previšić, V., Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 16. Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama nacionalnog okvirnog kurikuluma, , Sablić, M., Blažević, I., Školski vjesnik, 64 (2), 2015.
 17. Mijenjamo naše škole, , Stoll,L.; Fink, D., Zagreb: Educa, 2003.
 18. Što školu čini školom, , Vrcelj, S., Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2018.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: