MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Školska pedagogija

Šifra: 67569
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
pred. dr. sc. Martina Lončar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati školu kao dinamični odgojno-obrazovni sustav te se osposobiti za uočavanje, prepoznavanje, razumijevanje i odgovaranje na zadaće i probleme u njoj. Na temelju teorijskih znanja i praktičnih iskustava o funkcioniranju škole studenti će se osposobiti za kritičko preispitivanje suvremenog načina rješavanja školskih aktivnosti i problema (ustroj, suradnja s lokalnom zajednicom, organizacija odgojno-obrazovnog procesa, stjecanje/preuzimanje odgovornosti (učitelj-učenici-ostali), stvaranje uvjeta za uspješno ostvarivanje zadaća i razvoj potencijala, interna i eksterna evaluacija, suradnja s roditeljima, cjeloživotno obrazovanje učitelja, modeli stjecanja novih kompetencija itd.) kao i osposobljenoti za osmišljavanje mogućih novih i djelotvornijih rješenja za promjenu postojeće prakse.
Literatura:
 1. Vrcelj, S.: Školska pedagogija
Preporučena literatura:
 1. Blažević, I.: Rukovodeća uloga ravnatelja u školi
 2. Blažević, I.: Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja. U: Ivon, H.,Tomaš, S. (ur.): Sveučilište u profesionalnom usavršavanju učitelja u osnovnoj školi. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnom suradnjom
 3. Blažević, I.: Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja. U: Ivon, H.,Tomaš, S. (ur.): Sveučilište u profesionalnom usavršavanju učitelja u osnovnoj školi. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnom suradnjom
 4. Buljubašić Kuzmanović, V. i Blažević, I.: Školski kurikulum u funkciji razvoja socijalnih vještina učenika
 5. Buljubašić Kuzmanović, V.: Socijalna kultura škole i nastave
 6. Day, Ch.: Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning
 7. Glasser, W.: Kvalitetna škola
 8. Glasser, W.: Nastavnik u kvalitetnoj školi
 9. Henting, H.: Humana škola
 10. Jordan, A.; Carlile, O.; Stack, A.: Aproaches to Learning: A Guide for Teachers
 11. Jurić, V.: Metodika rada školskoga pedagoga
 12. Matijević, M.: Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije
 13. Matijević, M., Bilić, V., Opić, S.: Pedagogija za učitelje i nastavnike
 14. Pivac, J.: Izazovi školi
 15. Previšić, V.: Kurikulum teorije, metodologija, sadržaj, struktura
 16. Sablić, M., Blažević, I.: Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama nacionalnog okvirnog kurikuluma
 17. Stoll,L.; Fink, D.: Mijenjamo naše škole
 18. Vrcelj, S.: Što školu čini školom
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: