MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Slike Njemačke u europskim filmovima

Slike Njemačke u europskim filmovima

Šifra: 228928
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je bavljenje različitim slikama Njemačke u europskoj filmskoj povijesti. Analizirat će se i povijesna / historiografska vrijednosti pojedinog filma.
Literatura:
  1. Uvod u film.
  2. Povijest filma.
Preporučena literatura:
  1. Comparatio. Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft,12 (2020), 1.
  2. Comparatio. Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft. 3 (2011), 2.
  3. Njemačka trilogija Luchina Viscontija.
  4. Michael Lommel/Isabel Maurer Queipo/Nanette Rißler-Pipka (ur.): Theater und Schaulust im aktuellen Film.
  5. Uvod u analizu filma.
  6. Uvod u analizu filma.
  7. Filmovi o Njemačkoj.
1. semestar
DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: