MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija ranog učenja

Šifra: 120205
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: dr. sc. Bruno Barać - Seminar
nasl. pred. Adrijana Bedrica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovog kolegija studente upoznati s temeljnim načelima učenja, uz poseban naglasak na specifičnostima učenja u ranoj dobi.

SADRŽAJ PREDMETA:
Uvod u područje psihologije učenja.
Implikacije saznanja iz razvojne psihologije za suvremene teorije odgoja.
Biheviorističke teorije učenja: Klasično uvjetovanje. Instrumentalno uvjetovanje.
Teorija socijalnog učenja.
Važnost socijalizacije za učenje.
Kognitivistički pristup učenju i pamćenju.
Konstruktivizam.
Samoregulirano učenje.
Važnost motivacije za učenje.
Individualne razlike: Sposobnosti.
Individualne razlike: Ličnost i stilovi učenja.
Darovita djeca. Djeca s posebnim potrebama.
Planiranje i odabir metoda poučavanja.
Poučavanje predčitalačkih vještina.
Poučavanje predmatematičkih vještina.
Vrednovanje kvalitete vlastitog rada pri poučavanju djece.
Ishodi učenja:
 1. definirati procese pamćenja i učenja
 2. planirati strategije za povećanje učinkovitosti učenja
 3. planirati intervencije usmjerene podržavanju dječje motivacije za učenje
 4. kreirati okvir za poučavanje određenog sadržaja kroz aktivnosti igre
 5. prepoznati neke od najčešćih teškoća učenja s kojima se susreću djeca u ranoj dobi
 6. objasniti temeljne mehanizme različitih oblika učenja
 7. objasniti specifičnosti procesa učenja u ranoj dobi
 8. analizirati važnost učenja kroz igru
 9. prepoznati važnost motivacije za uspješno učenje
 10. prepoznati važnost socijalnih procesa u učenju
 11. prepoznati značaj individualnih razlika u ranoj dobi
 12. objasniti spoznaje iz područja stjecanja predčitačkih i predmatematičkih vještina
 13. kritički vrednovati metode poučavanja predčitalačkih i predmatematičkih vještina
Literatura:
 1. Psihologija obrazovanja, , Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D, Zagreb: IEP, d.o.o. i VERN, d.o.o., 2001.
Preporučena literatura:
 1. Edukacijska psihologija, , Grgin, T, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2001.
 2. Edukacijska psihologija, , Slavin, R, New York: Pearson., 2001.
 3. Kako djeca misle i uče, , Wood, D, Zagreb, Educa., 1995.
 4. Psihologija učenja i pamćenja, , Zarevski, P, Jastrebarsko: Naklada Slap., 1995.
 5. Razumijevanje motivacije i emocija, , Reeve J, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Razvojna psihologija 1
Položen : Razvojna psihologija 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: