MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
bresant@ffst.hr
 
Tajnica Odsjeka:
Margareta Vukojević, prof.
tel: 021/545-584
 
Studentska služba:
adresa: Poljička cesta 35
telefon: 021/545-542

 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost izvodi preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij koji je moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Prijediplomski studij

Prijediplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.

Završetkom ovog prijediplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

Sveučilišnim prvostupnicima hrvatskog jezika i književnosti pruža se mogućnost za rad u kulturnim i upravnim institucijama, nakladništvu, medijima, turizmu te na suradničkim mjestima na projektima kao i zanimanjima u kojima se traži poznavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Program studija Hrvatskog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini usporediv je sa srodnim kroatističkim studijima u Republici Hrvatskoj što omogućuje nesmetanu pokretljivost studenata prema sličnim studijima na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje.

Završetkom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, a završetkom kulturološkog usmjerenja za, primjerice, uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, i sl.

Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije  hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Marko Dragić Email 310
prof. dr. sc. Boris Škvorc Email 314 (3. kat)

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić Email 235
prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova Email  
prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin Email 1. kat: soba 234

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić Email  
izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić Email 206
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović Email  

Docent

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov Email  
doc. dr. sc. Eni Buljubašić Email 206
doc. dr. sc. Nikola Sunara Email 206

Viši predavač

v. pred. dr. sc. Helena Burić Email  

Viši lektor

v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić Email  

Lektor

lekt. Ina Bilonić Email  

Asistent

dr. sc. Jelena Đorđević Email 234

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Miroslav Palameta Email  

Naslovni izvanredni profesor

nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Europske književne tradicije 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Fonetika i fonologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 prijediplomski  
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 prijediplomski  
Hrvatska usmena književnost 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik u pismu i govoru 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezik i različiti diskursi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književnost i zbilja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksikologija i onomastika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metode istraživanja u filologiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metodika nastave književnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 prijediplomski  
Morfologija i tvorba riječi 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Nastavna praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Povijest hrvatskog jezika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 prijediplomski  
Sintaksa hrvatskog jezika 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociolingvistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Starocrkvenoslavenski jezik 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilistika 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorija jezika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Teorija književnosti 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 diplomski  
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Govorničke vještine u nastavi 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatska hagiografska baština 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze 4, 6 prijediplomski  
Hrvatska kultura i civilizacija 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatska kultura i civilizacija 2 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 3 diplomski  
Hrvatski jezik za strance B1 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatski jezik za strance B2 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatski jezik za strance C1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik za strance C2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski za strance A 1 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski za strance A 2 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interpretacija književnog teksta 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvanzapadne književne tradicije 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Književnost za mladež u nastavi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kontrastivna frazeologija 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Lektura i korektura 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Mitovi, predaje i legende Hrvata 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Osnove latinskog jezika 2, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima 3, 5 prijediplomski  
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi 3 diplomski  
Semantika i pragmatika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilističke analize lirike i proze 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Toponimija istočne obale Jadrana 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 prijediplomski  

Dokumenti

Korisne poveznice

30.11.2023

Odstustvo izv. prof. dr. sc. Tanje Brešan Ančić

Obavještavaju se studenti da pročelnica Odsjeka, izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić neće biti na Fakultetu u periodu od 4. 12. do 8. 12. Zamjenica pročelnice je doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov.

U navedenom periodu izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić neće održati nastavu ni konzultacije.

Popis obavijesti